Over Ons

Noer Foundation zet zich in voor humanitaire projecten. Noer Foundation wilt diegenen bereiken die in hun kansen en mogelijkheden het meest uitgesloten worden door armoede, verblijf in achtergestelde gebieden of andere vormen van maatschappelijke uitsluiting. Noer Foundation zet zich met name in voor (wees)kinderen, sociaal zwakkeren en gehandicapten. Noer Foundation kent geen winstoogmerk en beoogt het algemeen belang te dienen. De te behalen opbrengsten komen volledig ten goede van onze doelstellingen.

Structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling staat bij Noer Foundation centraal. Wij doen dit vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

  • Armoedebestrijding
  • Schoon drinkwater
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs

Doelstellingen

  • Projecten ten behoeve van duurzame ontwikkeling en structurele armoedebestrijding te initiëren of te ondersteunen. Projecten die geen winstoogmerk hebben kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.
  • Het verrichten van handelingen die in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn voor structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Noer Foundation wilt zich met name inzetten voor (wees)kinderen, sociaal zwakkeren en gehandicapten. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn armoedebestrijding, schoon drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs.