schoon drinkwater

UW GIFT OP DE JUISTE PLEK

Schoon drinkwater is niet altijd vanzelfsprekend!

Doneer

weeskinderen marokko

GEEF KINDEREN EEN KANS!

Er is geen grotere deugd dan liefdadigheid voor een weeskind of een arme

Stichting Noer is er voor de meest hulp behoevenden!

Noer Foundation zet zich in voor humanitaire projecten. Noer Foundation wilt diegenen bereiken die in hun kansen en mogelijkheden het meest uitgesloten worden door armoede, verblijf in achtergestelde gebieden of andere vormen van maatschappelijke uitsluiting. Noer Foundation zet zich met name in voor (wees)kinderen, sociaal zwakkeren en gehandicapten. Noer Foundation kent geen winstoogmerk en beoogt het algemeen belang te dienen. De te behalen opbrengsten komen volledig ten goede van onze doelstellingen.

Structurele armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling staat bij Noer Foundation centraal. Wij doen dit vanuit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

Armoedebestrijding

Schoon drinkwater

Gezondheidszorg

Onderwijs