Doneer

Wij zijn afhankelijk van giften en zijn voor onze activiteiten op zoek naar donateurs. Uw gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL29 INGB 0006 7378 94 ten name van Noer Foundation. Voor meer informatie kunt u ons contacteren.

Ga naar contact

anbi